Contact the team

You are reporting the following problem report for being abusive, containing personal information, or similar:

Nevarni psi

Reported by Matevz Langus at 09:50, Fri 5 April 2019

Zaradi pritožb krajanov in mimoidočih vnašam prijavo, da je potrebno urediti problem nevarnih psov na tej lokaciji. Psi niso privezani ali v ogradi, ljudje ne upajo več peš ali s kolesom po cesti med Slatno in Srednjo vasjo. Psi so bili opaženi že tudi izven ograde.

optional

Don't like forms?

You can contact technical support on team@fixmystreet.si